Interviu comisar șef Marius Vulpe: „Circa 280 copii păşesc lunar pragul Penitenciarului Iași în scopul de a-şi vizita părinţii, unchii, fraţii sau bunicii"

Recompensarea deținuților cu acordarea vizitelor fără dispozitiv de separare pentru a putea comunica direct cu familie şi acordarea permisiunii de ieșire din penitenciar sunt două dintre soluțiile cele mai eficiente pentru facilitarea și stimularea contactului între deținut și familia sa este de părere comisar șef Marius Vulpe, directorul Penitenciarului Iași. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Alternative Sociale, acesta vorbește despre importanța contactului dintre copil și părintele încarcerat, despre acțiunile pe care le întreprinde Penitenciarul Iași pentru a stimula și menține contactul dintre deținut și familia sa din libertate, precum și despre procedura de verificare și acces în penitenciar la care sunt supuși copiii.

Alternative Sociale:  Care este rolul/ cât de important este contactul  dintre copil și părintele încarcerat pe perioada detenției? Dar pentru reintegrarea persoanei deținute în comunitate? 

Comisar șef Marius Vulpe: Conform legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, articolul 5, părinții nu sunt privați de răspunderea pentru creșterea și educarea copilului, iar pe de altă partea copilul are dreptul să mențină relații personale cu tatăl, conform articolului 17, din legea mai sus-menționată. Contactul  dintre copil și părintele încarcerat pe perioada detenției facilitează menţinerea legăturii de familie, implicarea constantă a părinților în viața copiilor și responsabilizarea acestora privind  nevoile minorului.
Pe perioada detenției o relație bună cu familia poate determina deținutul să adopte o conduită dezirabilă în vederea obținerii liberării condiționate și implicit pentru reîntoarcerea în familie. Respectarea regulilor din mediul penitenciar și responsabilizarea parinților prin implicarea în activități de educație socială pot diminua factorii care favorizează comiterea de noi infracțiuni. Aşadar, contactul dintre copil şi părinte este foarte important în primul rând pentru copil pentru a păstra conexiunea cu părintele şi ca educaţia parentală să nu fie întreruptă şi în al doilea rând este importantă pentru persoana privată de libertate tocmai pentru a fixa o ţintă motivaţională în scopul ieşirii cât mai grabnice în libertate.
Pentru reintegrarea deţinuţilor, conexiunea cu familia şi în special cu copii, pe perioada detenţiei, nu poate fi decât una mai mult decât benefică pentru că sentimentul de vinovăţie privind părăsirea familiei din cauza comiterii infracţiunii, este unul puternic şi doar legătura permanentă pe timpul detenţiei îi poate oferi un sprijin moral pentru perioada imediat următoare ieşirii din penitenciar şi reintegrare în familie şi societate.
  
Alternative Sociale: Ce programe/acțiuni întreprinde Penitenciarul Iași pentru a stimula/menține contactul dintre deținut și familia sa din libertate ?

Comisar șef Marius Vulpe: În Penitenciarul Iași toate activităţile din domeniul educativ şi de asistenţă socială sunt îndreptate spre menţinerea legăturii cu familia şi spre soluţionarea nevoilor deţinuţilor conform evaluărilor specialiştilor, la depunerea în penitenciar. Cele mai importante programe sunt:
-    Programul de consiliere socială a deţinuţilor este unul dintre cele mai importante programe deoarece majoritatea deţinuţilor nu cunosc beneficiile legislaţiei în domeniu;
-    Programului de formare/dezvoltarea a abilităților parentale, este un al doilea program care ajută deţinuţii părinţi să conştientizeze rolul pe care-l au ca părinţi;
-    Programului de menținere/dezvoltare a  relațiilor cu mediul de suport, are deasemenea un rol important în stimularea şi încurajarea relaţiilor cu familia;

În penitenciar se derulează o serie de activităţi de intermediere a legăturii deţinuţilor cu primăriile de domiciliu, pentru a obține informații despre familie și integrarea în comunitate post-detenție sunt de asemenea un ajutor în sprijinul deţinuţilor care nu ştiu să uzeze de serviciile sociale. Intermedierea legăturii deţinuţilor cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru informarea părinților cu privire la dezvoltarea și educația copiilor, precum și organizarea de vizite fără dispozitiv cu copii este o măsură ce vine în sprijinul contactului cu familia. O altă activitate ce menţine legătura cu familia este contactarea telefonică a familiilor deţinuţilor  în cazuri temeinic justificate în scopul ţinerii la curent privind mutarea deţinuţilor în alt penitenciar sau privind starea lor de sănătate.

Alternative Sociale: Din experiența dumneavoastră în sistemul penitenciar, care ar fi cele mai bune două soluții pentru facilitarea și stimularea contactului între deținut și familia sa?

Comisar șef Marius Vulpe: Cele mai bune două soluții pentru facilitarea și stimularea contactului dintre deținut și familia sa ar putea fi recompensarea deținuților cu acordarea vizitelor fără dispozitiv de separare pentru a putea comunica direct cu familie şi acordarea permisiunii de ieșire din penitenciar. În cazul deținuților care au copii în sistemul de protecție socială organizarea de vizite cu caracter social facilitează menținerea legăturii cu copiii și sensibilizează părinții cu privire la importanța implicării în educația și creșterea propriilor copii.

Alternative Sociale: În luna aprilie, în cadrul unui eveniment organizat de Alternative Sociale la București, dna Roxana Cecilia Preda, director al Direcției pentru Reintegrare Socială din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor a declarat ca începând cu luna mai a acestui an deținuții vor putea comunica online cu familiile lor prin intermediul unor aplicații similare cu Skype, prioritate având deținuții care au copii minori. La Penitenciarul Iași a fost implementat acest tip de comunicare online? 

Comisar șef Marius Vulpe: Momentan nu a fost implementat acest gen de vizite la Iaşi, deşi spaţiul necesar a fost amenajat  în vederea acordării vizitei online. Urmează ca în cel mai scurt timp, în funcţie de dispoziţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi elaborarea procedurilor operaţionale să se stabilească categoriile de deţinuţi care pot beneficia de acest drept. Considerăm că ar fi benefic pentru minorii aflaţi în detenţie să poată uza de acest gen de vizite însă acum în Penitenciarul Iaşi nu avem această categorie de deţinuţi în custodie.

Alternative Sociale: Câți copii, în medie, își vizitează lunar părinții aflați în detenție la Penitenciarul Iași ?

Comisar șef Marius Vulpe: În medie circa 280 copii păşesc pragul penitenciarului în scopul de a-şi vizita părinţii, unchii, fraţii sau bunicii.

Alternative Sociale: Copiii cu părinți deținuți, dar și părinții lor aflați în libertate ne-au spus că nu li se permite să se îmbrățișeze cu părintele/soțul încarcerat. Este aceasta o particularitate a Penitenciarului Iași sau o regulă generală impusă de sistem?

Comisar șef Marius Vulpe: Nu este o particularitate a Penitenciarului Iasi ci a sistemului, o reglementare legală specifică ce tipuri de vizită se acordă deţinuţilor:  cu dispozitiv de separare, fără dispozitiv şi vizită intimă. În cadrul vizitei intime orice deţinut îşi poate îmbrăţişa soţul/soţia. În cazul vizitei cu dispozitiv de separare care este un geam, e lesne de înţeles că nu se poate iar în cazul vizitei fără dispozitiv nu se permite contactul, pentru reducerea riscului de introducere, de obiecte sau substanţe interzise, în penitenciar.

Alternative Sociale: Care este schimbarea pe care a produs-o camera de vizită dotată și amenajată de Alternative Sociale.  Care este feedbackul pe care l-ați primit din partea familiilor ?
Comisar șef Marius Vulpe: Schimbarea produsă de amenajarea spaţiului în cooperare cu Asociaţia Alternative Sociale este una mai mult decât benefică, efectul este unul pozitiv şi pentru deţinuţi dar şi pentru vizitatori. Am constatat, însă, că atât familiile cât şi deţinuţii confundă amenajarea şi dotarea sălii de vizită cu faptul că vor beneficia de un alt tip de vizită decât cel din prevederile legale ceea ce, desigur, nu este real.                                
În cadrul întâlnirilor dintre deținuții - părinți și copiii acestora, aflați în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, copiii au fost interesați de picturile realizate, au utilizat jucăriile și birotica pusă la dispoziție. Amenajarea acestui spațiu diminuează barierele impuse de mediu, spațiul devenind unul prietenos cu copilul în acord cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și Legii nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului. Putem deci concluziona că feedback-ul este unul pozitiv şi că aşteptările şi rezultatele aplicanţilor proiectului sunt cele scontate, proiectul şi-a atins scopul.

Alternative Sociale: În cazul copiilor se aplică o procedură simplificată de verificări și acces în penitenciar sau aceasta este asemănătoare cu cea la care sunt supuși adulții ?

Comisar șef Marius Vulpe: Procedura de verificare a copiilor nu este diferită de cea a adulţilor, este asemănătoare iar  legislaţia  privind siguranţa locurilor de deţinere nu distinge ca accesul în penitenciare să se realizeze pe categorii de vârstă (au fost situaţii când chiar asupra copiilor au fost descoperite obiecte interzise). Desigur că personalul care efectuează aceste verificări este unul educat şi instruit aşa încât efectele unui control să nu fie traumatizant şi de regulă se petrece foarte discret şi doar acolo unde există indicii temeinice că părintele intenţionează să încalce regulile de vizitare.

Interviu realizat în cadrul proiectului „Copii cu părinți deținuți – copiii invizibili” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.